Over ons

Oprichter Joep Wouters schrijft:


Na 10 jaar jeugdkoor 'Maria Magdalena' dreigde een aantal leden het jeugdkoor te verlaten. Zij hadden toen de leeftijd van 16 tot ongeveer 20 en werden te oud voor een jeugdkoor. Na die jaren jeugdkoor vond ik het ook tijd voor iets wat op een jeugdkoor kon volgen. Wellicht een Jongerenkoor. De oudere leden van het jeugdkoor zagen dit ook wel zitten en op deze manier gingen deze goede zangstemmen in ieder geval niet verloren en had de kerk erin oktober 1993 weer een koor bij.

Gezien ik ook de nodige ervaring had in de samenwerking met de pastorale groep was het een en ander gauw geregeld en konden de repetities op maandagavond starten. De muzikale begeleiding had ik van Carin van Vught en Nico van Opstal dus ook dat was geen probleem.

Het repertoire bestond uit meerstemmig uitgevoerde liederen van het Jeugdkoor en bij elkaar gezochte liederen van andere koren. Nico bracht het een en ander mee en ik kon een map bemachtigen van een koor uit Breda met veel arrangementen van Jan de Ridder. Met veel plezier werd er op maandag geoefend en iedere maand werd er een dienst in de kerk verzorgd. Ook werden andere optredens verzorgd, trouwen, bijeenkomsten met andere koren, kerstvieringen etc.

Hoogtepunten uit mijn tien jaren Jongerenkoor 'Contrast' waren de twee keer dat we hebben deelgenomen aan het jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Daar hebben we met zijn allen veel van geleerd en leuke prestaties weggezet en natuurlijk gefeest en gelachen. Ook hebben we er leuke liederen overgehouden b.v.: 'Zo is geloof ik God' en 'Zo nabij als God te zijn'.

Koor, inmiddels 'Contrast', is steeds een fijn koor gebleven met een gezellige en ontspannen sfeer. Dit blijkt wel aan het aantal leden uit het eerste uur die nog steeds in het koor aanwezig zijn. Het jaarlijkse feestje is daar ook een bewijs van.

Ik ben blij dat ik aan de wieg mocht staan van dit koor en hoop dat ik een beetje heb bijgedragen aan de goede sfeer in het koor. Het gaat jullie allemaal heel goed en tot ziens maar vooral 'ZING ZE'.

Joep Wouters


Een van onze leden schrijft:


Naar het vertrek van de eerste dirigent (Joep Wouters) hebben we enkele zware jaren doorgemaakt met steeds wisseling van dirigenten. Er kwam weer een betere tijd aan onder de leiding van Rick Muselaers, een jonge maar wel willende dirigent met veel ambitie.

We hebben na de korenfestival optredens met Joep nog meerdere hoogtepunten gehad:

- We mochten als koor met drumfanfare St Brigida uit Netersel meedoen met hen aan een concours in Kerkrade( voor de drumfanfare was het een zeer belangrijke wedstrijd dus voor ons een hele eer dat wij hen mochten bijstaan)
- Ook is er daarna een kerstconcert met hen tot stand gekomen en hebben we dit zowel in hun dorp als in Rijen ten uit voer mogen brengen.
- Ook met de harmonie V&E uit ons dorp hebben we al een aantal malen met plezier leuke uitvoeringen ten gehore mogen brengen zoals een aantal kerstconcerten, maar ook een afgevaardigd ensemble van hen heeft ons al een aantal malen begeleid tijdens onze jaarlijkse kerkdiensten op de kerstavond.
- Ook voor een Taize-viering zijn we gevraagd en hebben we met veel plezier aan meegewerkt.
- Het opluisteren van de vieringen in een ziekenhuis of zorginstelling wordt door ons graag gedaan.

Sinds een aantal jaren hebben we nu een jonge enthousiaste dirigente Hester van Zandwijk. Zij staat graag open voor nieuwe ideeen en probeert ons koor op een dusdanig niveau te houden dat als je wat jonger bent je je ook aan kan sluiten bij ons. Want wat ontstaan is als jongerenkoor is nu een koor met veelal wat oudere volwassenen met vlotte jongere liederen.

Al met al een heel gevarieerd koor waar veel uitdaging in zit en dat steeds groeit.